top of page

About Us

SCJ DANCE

   Sandra & Christel Jorissen

Huishoudelijk reglement SCJ Dance 

 

Als je je inschrijft bij SCJ Dance vzw voor een lessenreeks, ben je akkoord met de algemene voorwaarden hieronder beschreven.  
Op de website www.scjdance.com vind je steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden terug. 

Benaming, structuur, duur 

 • De naam van de dansschool is SCJ Dance. 

 • De dansschool is een vzw, opgericht door Sandra en Christel Jorissen. 

 • De vzw is opgericht in 2010 en blijft actief voor een onbepaalde duur. 

Leden, bijdrage 

 • Gedurende de maand september mag iedereen gratis alle lessen proberen.  
  De dansers die later instappen, krijgen één les gratis om te proberen. 

 • De leden hebben de keuze om hun lidgeld te betalen per semester of per dansjaar. Het bedrag wordt berekend door de voorzitter.
  Het lidgeld dient betaald te worden ten laatste 1 maand na de eerste les.  
  Latere instappers dienen hetzelfde bedrag te betalen. Indien de instap 2 maanden of later na inschrijvingsperiode is, wordt het inschrijvingsgeld aangepast adhv de nog resterende lessen. 
  Betalen van het lidgeld geeft recht op het deelnemen van de gekozen stijlen gedurende de gekozen periode. 

 • Het lid dat, na een herinneringsschrijven van de voorzitter, zijn lidgeld niet voldoet, wordt als ontslagnemend beschouwd.  

 • Ontslag of uitsluiting tijdens de betaalde periode geeft geen recht op teruggave van het lidgeld of een deel ervan. 

 

Verzekering en aansprakelijkheid 

 • SCJ Dance en de lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook.  

 • De leden zijn verzekerd bij KBC. Dit is geen 24 uren verzekering, enkel de activiteiten vanuit de dansschool zijn gedekt. 

 • Leden betreden de les met sportkledij.  
  De lessen van Jazz en Modern worden op sokken/blootvoets gevolgd. De andere lessen mogen met sportschoenen gevolgd worden. In geval van regenweer, worden de schoenen wel uitgedaan om de vloer te beschermen. 

 • Er zijn kleedkamers voorzien waar de dansers hun spullen kunnen achterlaten.  
  Waardevolle spullen blijven best thuis. SCJ Dance en hun lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies… 

 

GDPR, Privacywetgeving 

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SCJ Dance voor ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting. Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.  
  Indien u geen berichten van ons wilt ontvangen, volstaat het ons dit mee te delen op scjdance@gmail.com 
  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht op het vlak van persoonsgegevens vindt u op onze website (www.scjdance.com). 

 

Verplichtingen SCJ Dance 

 • Wij bezorgen onze leden alle nodige informatie 

 • Wij dragen zorg voor het uitvoeren van publiciteit en de ledenwerving 

 • Wij nemen alle initiatieven om de goede werking van onze dansschool te verzekeren 

 

Stopzetting van een lessenreeks 

 • Als er te weinig leden zijn ingeschreven voor een lessenreeks, kan deze worden stopgezet. Indien er al inschrijvingsgeld betaald is, wordt het inschrijvingsgeld terug bezorgd of kan je aansluiten bij een eventuele andere stijl binnen jouw leeftijdscategorie. 
  Voor een lessenreeks is er een minimum van 6 leden per groep noodzakelijk. 

 

Afgelasting van een les 

 • We proberen zo weinig mogelijk lessen af te lassen. Indien de lesgever ziek/belemmert is, proberen we een vervanging te voorzien.  
  Pas indien geen enkel van onze lesgevers de les kan komen geven, zal de les afgelast worden. Deze afgelaste les proberen wij in te halen met een extra les. Indien dit toch niet lukt, krijg je voor de gemiste les geen vergoeding.  

 • Indien lessen geschrapt moeten worden omwille van overmacht, worden deze lessen niet terugbetaald. Wel proberen we alternatieven te voorzien om deze momenten te compenseren. 

 

Diefstal, verlies, schade 

 • SCJ Dance is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadigingen van persoonlijke materialen. 

 

Uitsluiting, schorsing of ontslag 

 • In geval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft het lid geen recht op de teruggave van een deel of het geheel van het lidgeld betaald aan de club, noch de kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is. 

 • Het terugvorderen van een deel van het lidgeld kan enkel indien het lid een langere tijd (vanaf 6 weken) niet kan deelnemen aan de lessen door een aantoonbare blessure/ziekte. 

 • Uitsluiting kan indien: 
  - je betrapt wordt op diefstal 
  - je iemand pest 
  - je elke week de les verstoort 

 

Foto’s en video’s tijdens de sportactiviteiten 

 • Foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens onze lessen/optredens/activiteiten kunnen gebruikt worden op onze digitale kanalen om onze dansschool te promoten. Als je lid bent van SCJ Dance, ga je ermee akkoord dat we dit materiaal kunnen gebruiken. 

Afspraken voor de les 

 • De dansers dragen aangepaste sportkledij. Er is een mogelijkheid om kledij aan te kopen van SCJ Dance, maar dit is volledig vrijblijvend.  

 • Ouders verlaten na 10 minuten de zaal zodat de kinderen niet afgeleid worden.  

 • De persoonlijke spullen van de dansers worden zoveel mogelijk in de kleedkamer bewaard. Tijdens de les hebben de dansers alleen een flesje water nodig, geen gsm.  

bottom of page